Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Hur lång reklamationsrätt?

Fråga:

Vi behöver råd i en tvist med en kund som köpte en bil av oss förra sommaren.

Det har varit en hel del strul med bilen, först visade det sig att bilens servicehistorik inte stämde, så vi bjöd på en extra service. Sedan slutade en strålkastare att fungera efter två månader varför vi fick byta tändenheten till xenonstrålkastaren. Några månader senare anmärkte kunden på att en högtalare bak lät konstigt, den visade sig vara sprucken så då bytte vi den.

Nu har kunden åter kontaktat oss, efter ett drygt år, och vill reklamera att ett dörrstopp är trasigt. Han hävdar att han har tre års reklamationsrätt, något vi bestridit men han hotar med att driva ärendet vidare. 

Johan

Svar:

Som jag ser det har ni agerat helt rätt. Felet i servicehistoriken är att betrakta som ett köprättsligt fel som ni kompenserat för. Det jag skulle önska att ni hade gjort är att skriva en överenskommelse om att den service ni erbjudit är en kompensation för det köprättsliga felet och att kunden godtar detta som kompensation. Det är säkert så ni har kommit överens men det behöver dokumenteras så att kunden inte i ett senare läge reklamerar ett fel på motorn med hänvisning till fel i servicehistoriken, det vill säga säkerställ att kompensationen dokumenteras och att det köprättsliga felet därmed är kompenserat.

Strålkastaren är inget att tala om, den ingår i garantin och det är bara att åtgärda. Vad gäller högtalaren beror det på om det var före eller efter sexmånadersgränsen som kunden reklamerade felet. Är vi innanför sex månader gällde både reklamationsrätten med omvänd bevisning och garantin, om det var mer än sex månader sedan leveransen har garantin fallit och bevisningen av ett köprättsligt fall landar på köparen vilket är svårt. Då behövs ett utlåtande från föregående ägare eller liknande om att detta varit fel när ni bytte in bilen. 

När det gäller dörrstoppet är det riktigt att reklamationsrätten är 36 månader men precis som i fallet med högtalaren, ifall den är utanför sex månader, ligger bevisningen på kunden. Hur ska hen bevisa det? Enda sättet är att få föregående ägare att intyga att detta fel fanns innan ni sålde bilen.

Om föregående ägare skulle intyga att dessa fel funnits redan tidigare, dvs innan nuvarande ägare köpte bilen, får ni ersätta kunden för de felen då det blir ett köprättsligt fel i affären med nuvarande ägare. Men då uppstår en annan intressant juridisk detalj: om föregående ägare känt till felen och inte meddelat er om dessa fel när hen sålde bilen till er kan ni kräva föregående ägare på kompensation för felen. Det enda jobbiga i det avseendet är att det kan krävas en juridisk process för att driva in dessa pengar.

Klaus Silfvenius

Tillbaka