Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Hur mycket ska kunden få tillbaka?

Fråga:

Vi sålde en bil för 15 månader sedan som har haft en del småstrul men där vi inte har kunnat lösa allt som kunden påtalat är fel. Antingen har felen uppträtt väldigt sporadiskt eller så har vi inte kunnat återskapa dem medan bilen är inne hos oss. Nu har i alla fall kunden tröttnat och vill reklamera bilen.

Bilen är köpt av ett företag som förmånsbil till deras vd och vi vill gärna behålla en god relation med kunden. Därför behöver vi hjälp att räkna på vilken summa vi ska betala tillbaka till kunden. Han har kört cirka 2 300 mil under tiden han har haft den.

Filip

Svar:

Innan vi börjar diskutera ett återköp måste vi fastställa om felet är ursprungligt eller ej. Eftersom ingen garanti nämns förutsätter jag att en sådan inte finns, utan då är frågan om det är reklamerbart som ursprungligt fel. Du anger inte att ni funnit felet utan bara symptomen och då är det svårt att avgöra om allt hänger ihop med ett fel som fanns från början.

Eftersom kunden är ett företag gäller Köplagen, inte Konsumentköplagen. Då är det kunden som ska bevisa sambandet som gör att detta är ett ursprungligt fel. Återigen, beakta att det ska vara sambandet med det fastställda felet som ska vara ursprungligt, inte symptomen som kan ha olika orsaker. Som exempel kan jag nämna att en motorlampa som tänds är ett symptom, den kan tändas av många orsaker och i ett sådant fall ska det visas att felet som orsakar att motorlampan tänds när kunden reklamerar är samma orsak som det varit från början. Att lampan tänts flera gånger sedan bilen köptes är inte en orsak utan ett symptom, det behöver vara samma felkod eller motsvarande som får lampan att tändas som kan härledas tillbaka till köptillfället.

Eftersom det här rör sig om sporadiska fel och fel som kunden påstår men som ni inte kan återskapa tolkar jag det inte som att sambandet kan skapas, varför behovet att räkna på återköpskalkylen inte föreligger. Ni ska i stället göra en kommersiell bedömning.

I ena änden har ni vad ni skulle köpa in bilen för vid en bilaffär och i den andra hur viktig kunden är för er, däremellan ska avvägningen göras. 

Vill ni ändå räkna på återköp finns förutsättningarna i punkt 9 i leveransvillkoren.

Klaus Silfvenius

Tillbaka