Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfveniuss expertsvar

Kunden hävdar att bilen är törstigare än vi angett

Fråga:

Vi sålde en fabriksny bil till en kund. Det var en suv-modell. Den uppgivna bränsleförbrukningen vid landsvägskörning skulle vara 0,82 l/mil och 1,32 l/mil vid stadskörning. Kunden har nu, i samband med tankning, mätt upp att bilen har dragit betydligt mer än vad som har angivits i bränsledeklarationen. Han hävdade att den dragit uppemot 50 procent mer än vad som angivits.
Vi har tagit in bilen för test och kontroll och vi har också bytt några delar i växellådan. Då kunden fortfarande inte accepterade våra åtgärder utan hävdade att bränsleförbrukningen fortfarande var lika hög, kontaktade vi tillverkaren som tillsammans med oss gjorde en teknisk test samt en provkörning av bilen och resultatet blev konstaterandet att bilen inte har någon avvikande hög bränsleförbrukning.
Vid tillverkarens test togs hänsyn till väderleksförhållande och monterad utrustning som gjort bilen något tyngre och påverkar luftmotståndet.
Kunden accepterar fortfarande inte detta och vi kan inte göra något mer. Vad skulle hända om han anmäler detta till Allmänna reklamationsnämnden?
Peter, Borås

Svar:

Med största sannolikhet skulle detta inte fällas i Allmänna reklamationsnämnden. Uppgifter om bränsleförbrukningen i marknadsföringsmaterialet, enligt Konsumentverkets och EU:s normer, kan inte ses som ett bindande löfte om bilen faktiska förbrukning.
Den normenliga bränsleförbrukningen har räknats fram vid laboratorietest enligt ett särskilt körschema som är lika för alla bilmodeller. Den faktiska bränsleförbrukningen påverkas – till skillnad mot den normenlig beräknade förbrukningen – av individuella förhållanden som körsätt, yttre betingelser och bilens skick.
Den ”utredning” som kunden gjort låter inte på din beskrivning som om den var av sådan noggrannhet att det kan ligga till grund för att bilen skulle vara behäftad med ett fel.
Att den, enligt normen framtagna bränsleförbrukningssiffran, inte uppnås när en enskild bil används i trafik, innebär inte att bilen har ett fel i köprättslig mening.
Anders Holmqvist

Tillbaka