Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Missnöjd kund

Fråga:

 Vi har sålt en bil, en laddhybrid, till en kund som köpt den för att pendla mellan hemmet och jobbet.

Det är en företagsleasing men nu visar det sig att hon inte kan ladda på arbetsplatsen och hon kommer då inte att kunna köra på el till och från jobbet utan hemresan blir på bensin och då blir ju förbrukningen och kostnaden betydligt högre än hon tänkt sig. Hon anser också att vi lurat henne, hon kan inte acceptera att åka på fossilbränsle varje dag.

Hon vill häva köpet med hänvisning till felaktig rådgivning från oss. 

Vi har meddelat att vi inte accepterar kravet på hävningen då vi anser oss inte ha uppgivit någon felaktig information, att hon inte kan ladda vid arbetsplatsen var inte något som vi informerades om.

Hon hotar nu med att gå till ARN, hur hanterar vi detta?

Sebastian

Svar:

Det finns flera intressanta aspekter på detta men vi börjar med att klara ut att du kan glömma ARN då du anger att det är en företagsleasing. Då är det inte en konsument som är köpare och ARN hanterar bara tvister mellan en näringsidkare (säljande) och en konsument.

I övrigt är ärendet intressant då det berör ansvaret ni har som säljande fackmän, vad ni ska rekommendera och vad ni ska sälja. I detta fall verkar inte valet vara fel ändå om jag läser dig rätt. Hon kör till jobbet på el och hem på bensin, vilket ger halva bensinförbrukningen och bränslekostnaden mot en motsvarande ren bensinbil, om man bortser från kostnaden för elen som i detta fall ändå blir en marginalfråga. Så valet av bil bör inte vara fel oavsett hur man ser på det. Enda alternativet skulle väl vara en ren elbil som skulle kunna vara billigare i drift och släppa ut mindre men då blir det en annan kapitalinvestering.

Sedan är det också så att du nämner att hon inte uppgav att hon saknar laddningsplats på jobbet, det kan ni inte förutse om ni inte får veta det och jag förutsätter att ni informerat om vilken körsträcka laddhybriden har på el. 

Summerat bedömer jag att fallet är avslutat, då hon inte själv har satt sig in i situationen.

Klaus Silfvenius

Tillbaka