Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Osäkra på VDN

Fråga:

På vår anläggning har vi hamnat i dialog om vad som gäller för VDN-märkning av begagnade bilar, och skulle behöva hjälp att reda ut det hela.

Olov

 

 

Svar:

Vi kan dela upp hanteringen av varudeklarationen (VDN)  i ett par olika steg, dels vad lagen kräver, dels vad vi kan tolka in i det och dels vad man bör göra samt hur man bör se på det hela.

För det första ska alla utställda bilar och bilar som är till salu, tillgängliga för kunder, ha en aktuell varudeklaration (VDN). Den ska finnas på eller i anslutning till fordonet, alltså inte hos en säljare utan kunden ska kunna läsa i anslutning till objektet.

Att den ska vara aktuell betyder att den ska uppdateras/rättas när något på bilen ändras, som att något reparerats eller gått sönder på bilen eller när den varit ute på provkörning. Den behöver inte rättas för att bilen har rullat 10 km, förutsatt att bilen inte fått skador eller på annat sätt förändrats från vad som anges i VDN. Men efter ett par provkörningar bör VDN uppdateras, definitivt när körsträckan ändrats så att dess avrundning ändras.

Sedan måste VDN hållas aktuell även om bilen bara står i hallen. Någon direkt riktlinje finns inte här men för att få åberopa ett resultat av en besiktning får den inte vara äldre än tre månader/100 mil så det får vi nog se som en bortre gräns för hur gammalt VDN maximalt får vara för att gälla.

Vad händer om vi inte har VDN, eller en inaktuell VDN? Förutom att ni begår ett brott både mot lagen och mot MRF etiska regler förlorar ni möjligheten att informera kunden om brist i varan, och därmed anses den utställda varan/bilen vara felfri. Alla fel som inte är uppenbara eller som kan ses som förslitning blir säljarens ansvar.

Avseende anteckningarna i VDN måste ni vara tydliga för att de ska gälla. Finns det inte en tydlig anmärkning finns inget fel. Här är tyvärr allt för många dåliga på att göra korrekta anmärkningar. Exempelvis duger det inte att ange att en bil är ett reparationsobjekt, det måste anges vad som behöver repareras. Enda undantaget från regeln om tydlig felbeskrivning är när en bil säljs som reservdelsbil men den får då inte köras från platsen utan ska hämtas och transporteras från säljaren.

Felbeskrivningen ska alltså vara tydlig för köparen. Att sätta osäker funktion på allt är tyvärr inget som håller juridiskt, det finns flertalet fall i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) där VDN har förkastats för att den är för generellt hanterad.

Så rådet är att göra en ordentlig test av inbytta fordon, att den görs av för uppgiften kompetent personal, dokumentera avvikelser från normalt skick och se till att hålla VDN uppdaterad.

Klaus Silfvenius

Tillbaka