Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Tidigare stöld ställer till det

Fråga:

Vi har en kund som 2019 köpte en begagnad Volvo S90. Han ska nu sälja bilen vidare och det har visat sig att bilen var anmäld stulen 2018. Kunden menar att det medför problem för honom att sälja bilen och han vill ha någon form av priskompensation för detta. Vad gäller? 

Handlaren

Svar:

Att en bil varit stulen är i sig inget rättsligt fel enligt konsumentköplagen. Möjligen skulle kunden kunna påvisa ett köprättsligt fel om han kan bevisa att bilen därigenom får ett lägre marknadsvärde. Tyvärr har jag mycket svårt att tro att det är möjligt om det inte finns något egentligt fel på bilen. Till saken hör även att en del bilar som anmälts stulna aldrig har varit stulna, utan att det i stället varit fråga om oklarheter kring vem som haft tillgång till bilen eller till och med att föraren glömt bort var bilen parkerats. I ARN har det prövats liknande ärenden gällande bilar som varit krockade, men som blivit fackmässigt reparerade. Där har kunden inte ansetts kunna påvisa köprättsligt fel av flera anledningar (inget försämrat marknadsvärde, inget faktiskt fel och inte heller påvisat att det var en omständighet som subjektivt och objektivt är avgörande för köpet). Det troliga är nog att ARN i ett sådant här fall skulle göra en liknande bedömning. Kunden har alltså inte bevisat att bilen betingar ett lägre marknadsvärde för att den varit stulen eller snarare anmäld stulen.                     

  Klaus Silfvenius

Tillbaka