Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Ansvarar vi för räckvidden?

Fråga:

Jag har en kund som köpte en ny elbil av oss i våras. Nu vill han häva köpet då han inte anser att bilen håller vad som utlovas angående räckvidden. 

Enligt WLTP är räckvidden satt till 360–380 kilometer. Kunden anser att räckvidden vid motorvägskörning blir betydligt kortare, enbart 268 kilometer. Har kunden ett ”case” här?

Svar:

Det finns flera orsaker till varför det inte finns någon juridisk grund för hävning av detta bilköp. Det saknas nämligen ett köprättligt fel på bilen och ett väsentligt sådant.

1. Ni har inte utlovat att bilens faktiska räckvidd/elförbrukning skulle vara 360–380 kilometer under just de förhållanden kunden använder bilen.

2. Det som ni informerat om är enbart den teoretiska räckvidd och förbrukning i enlighet med WLTP:s körcykel vid blandad körning som ni är skyldiga att lämna enligt både EU- och svensk lagstiftning.

3. WLTP-körcykeln är framtagen i laboratorieförhållanden, där en rad faktorer, som måste beaktas vid verklig körning inte är medtagna. Till exempel körstil, temperatur, väta, väglag, klimatanläggning, last, däcktryck med mera. I körcykeln som även pågår i knappt 30 min pågår exempelvis motorvägskörning enbart i fyra minuter.

4. Uppgiften om förbrukning enligt körcykeln är enligt praxis inte heller en bindande utfästelse om en bils faktiska bränsleförbrukning, utan är till för att kunna jämföra bilars bränsleförbrukning inbördes i samband med ett köpbeslut. Ett flertal liknande fall har avgjorts
i ARN till köparens nackdel. 

5. Kunden har slutligen inte visat att det finns någon faktisk avvikelse från förbrukning inom ramen från de betingelser som finns inom körcykeln/WLTP.

David Norrbohm

Läs även: Vi sa nej och tappade en kund

Tillbaka