Färsk statistik: leveransproblemen ställer till det

Redan förra månaden såg vi tydliga tecken på att komponentbristen bromsade leveranserna och därmed registreringarna av nya bilar. Denna månad ser vi att registreringarna ligger nästan lika lågt som de gjorde i oktober, bara drygt 1 000 bilar mer, normalt har vi en större uppgång i november till följd av den normala årscykeln. Under månaden registrerades 21 056 nya personbilar, det är en nedgång med -20,8 procent mot samma månad föregående år. Totalt under året är dock registreringarna något fler än under 2021 så här långt 273 41 mot 257 362 under jan-nov 2020, dvs vi ligger fortfarande +6,2 procent mot 2020. Frågan är hur helåret kommer att landa, vi ser inte att komponentbristen kommer att bättras i närtid så även om det finns både kunder som efterfrågar bilar och möjligheter att leverera kan nog bristen kvarstå under december.

Tittar vi på marknadsandelar för koncerner 2021 jämfört med 2020 är signalen tydlig, det är de asiatiska märkena som tar marknadsandelar medan de traditionellt starka europeiska koncernerna som tappar marknadsandelar. Enda undantagen från det är Ford, Tesla och före detta PSA-gruppen. Detta är till del orsakat av att det verkar vara de europeiska märkena som lider värst av komponentbristen och därmed helt enkelt inte kan leverera i den takt som marknaden efterfrågar bilarna. Att Ford och PSA tar MA får man nog delvis sätta i sammanhanget att jämförelseåret 2020 inte var något bra år för dessa två grupper i Sverige och de snarare återhämtat förlorad mark i år. Så är det även för vissa av de asiatiska märkena men trenden är dock tydlig vilket även bekräftats via andra kanaler, att komponentbristen inte drabbat de asiatiska tillverkarna lika hårt.

Importörs-gruppering, förändring i marknadsandel
MG                +1,54 procentenheter                   (Kina)
F.d. PSA          +1,42 procentenheter                  (Frankrike)
Kia                 +1,19 procentenheter                  (Sydkorea)
Ford               +0,86 procentenheter                (USA)
Hyundai         +0,58 procentenheter                 (Sydkorea)
Tesla              +0,57 procentenheter                   (USA)
Nissan            +0,46 procentenheter                 (Japan)
Polestar         +0,39 procentenheter                   (Sverige/Kina)
Toyota           +0,38 procentenheter              (Japan)
Subaru           +0,36 procentenheter                  (Japan)
Mazda            +0,15 procentenheter                  (Japan)

Den andra starka trend som pågått ett tag är att de laddbara bilarna ökar, främst är det då de batteri-elektriska (BEV) som tar allt större del av kakan under månaden sammanlagt utgjorde 54,3 procent av de registrerade bilarna. Under november utgjorde laddhybriderna (PHEV) 28,3 procent av de registrerade bilarna vilket ska jämföras med 28,5% samma månad 2020 medan BEV nu utgör 26 procent mot 10,2 procent 2020. Den kategori som minskar mest är dieselbilarna som under månaden endast utgjorde 12,5 procent av de registrerade bilarna. En tydlig effekt av BonusMalus systemets effekt.
De bensindrivna (enbart bensin) utgjorde 26,1 procent och laddhybriderna (HEV) stod för 9,1 procent.

Beaktas ska att både HEV och PHEV även är bensin eller dieseldrivna men går i olika grad på elektricitet. S.k. Mildhybrider, som driver hjälpsystem med batteri men inte kan driva bilen på el räknas in som diesel- resp. bensinbilar.

Lätta lastbilar (upp till 3,5 ton)

De lätta lastbilarna bröt sin positiva trend i oktober och fortsätter tyvärr på samma nivå -22,7 procent i november jämfört med samma månad 2020, det medför en registreringssiffra på 2 420 jämfört med 3 131. Eftersom 2020 var ett så dåligt år för lätta lastbilar så är dock de ackumulerade registreringarna jan-nov fortfarande högt över (+21 procent) siffrorna för 2020.

Även här är det främst komponentbristen som bröt den uppåtgående trenden i oktober och en stor del av tappet mot 2020 står Volkswagen ensamt om. För november härrör 72% av marknadens tapp till Volkswagens minskade registreringar, vilket nästan uteslutande kan kopplas till komponentbristen. De är givetvis inte ensamma om detta problem men övrigas minskade registreringar försvinner i några fås framgång. Nissan går starkt både i månaden och över året och har ökat sina registreringar med över 90 procent både för månad och år. Opel gör det samma som Nissan men på en lite lägre nivå. Bland de mindre går Isuzu starkt framåt både i månad och år och Maxus kämpar sig upp från ett marginalmärke till att klättar över 1,0 procent MA i månaden.

Det registrerades 275 eldrivna lätta lastbilarna i november, dvs de utgjorde 11,4% av registreringarna och har hittills i år stått för knappt 7 procent så även om användningsområdet i vissa avseenden kan begränsas så börjar köparna få upp ögonen för denna kategori fordon.

Tunga lastbilar (över 16 ton)

Som befarat minskade registreringarna av tunga lastbilar under november, vissa märken har stora problem att få ut några fordon alls från sina produktionslinor. För november registrerades 390 tunga lastbilar vilket är en minskning med nästan 20 procent mot samma månad 2020. Dessutom drabbas ju påbyggarna av samma problematik av komponentbrist, i vissa fall står chassin hos påbyggarna och de saknar den utrustning som ska på bilen i andra saknas chassit men påbyggaren står med utrustningen som ska byggas på. Om det inte slår helt stopp ser vi ut att komma över 5000 tunga lastbilar, 4762 hittills men så mycket mer ser det inte ut att bli med nuvarande tempo.

Bland de tre stora märkena är det tydligt att Volvo fortfarande klarar att få ut sina bilar, de ligger i princip på samma volym för månaden jämfört med föregående år medan Scania som tidigare i år har gått starkt tappar en tredjedel av registreringarna i november och Mercedes-Benz som under året återtagit tidigare förlorade marknadsandelar och som hittills i år gått starkast tappar 20% av sina registreringar i november.

Text: Klaus Silfvenius
Källa: Bil Sweden

 

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar