Läget på bilmarknaden i april

Bilmarknaden präglas av fortsatt stark efterfrågan men det osäkra omvärldsläget ger långa leveranstider. Varannan bil var laddbar och var fjärde bil en elbil i april, visar siffror från Vroom.

I april nyregistrerades 21 602 personbilar vilket var i linje med april 2021 (+0,5%). Största märke var Volvo med 15,7% av registreringarna, därefter Kia med 12,7% och Volkswagen med 10,0% andel. Hittills under 2022 har 90 907 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 18,2% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 58,3% i april jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 996 lätta lastbilar i april. Största märke var Volkswagen med 28,8% av registreringarna, därefter Ford med 15,2% och Mercedes-Benz med 14,8% andel. Hittills under 2022 har 11 111 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 28,6% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i april för 49,1% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 25,2% elbilar och 23,9% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 47 965 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 52,8% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 37,6% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i april med 12% jämfört med april 2021 och landade på totalt 5 439 bilar. Största elbilsmärke var Kia med 20,6% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 9,8% och Volvo med 9,5% andel.

I april nyregistrerades 5 165  bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 14% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Volvo som stod för 24,2% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 23,9% och BMW med 12,5%.

Försäljning nya bilar

I april månad levererades 19 084 nya personbilar enligt Vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 8,2% jämfört med april 2021. Flest nya bilar sålde Kia med 13,9% marknadsandel, därefter Volvo med 13,2% och Toyota med 10,7%.

Hittills under 2022 har 78 193 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 16,8% jämfört med samma period 2021.   

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i april med 19,9% jämfört med april 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 58 dagar.

Hittills i år har bilhandelns begagnatförsäljning minskat med 16,7% jämfört med samma period 2021.

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar