Inga skatteavdrag för bilrep

Skatteavdrag för bilreparationer saknas i Finansdepartementets promemoria, vilket MRF anser är märkligt. 

Förslaget från Finansdepartementet innehåller bland annat skatteavdrag för privatpersoner för reparationsarbeten. Promemorian hänvisar till EU:s avfallshierarki där minimering av mängden avfall och återanvändning prioriteras framför återvinning, energiutvinning och deponering. Att reparera tar mindre råvaror och energi i anspråk och ger lägre utsläpp än produktion av nya varor.

Riksförbundet M Sverige och MRF står dock undrande inför det faktum att fordonsverkstäder och bilen, kanske vår viktigaste hushållsmaskin, helt lämnas utanför förslaget. Verkstäderna är en sektor som i över ett sekel har haft hållbarhet och återvinning som ledstjärna. Ett väl underhållet och reparerat fordon har lång livscykel, bidrar till ökad trafiksäkerhet samt är bättre ur hållbarhetsperspektiv.

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar