Motorvärmaren – en okänd miljöbov

I många år har det hetat att motorvärmare minskar utsläpp, motorslitage och bilens bränsleförbrukning vid start. Men Naturskyddsföreningen har undersökt och beräknat motorvärmarnas miljöpåverkan och funnit att motorvärmarna själva, framför allt bränsledrivna sådana, står för omfattande och oreglerade utsläpp.
Bränsledrivna bilvärmare, som blir allt mer populära, har ett eget avgasrör som inte omfattas av samma regler som avgaser från bilens motor. Om värmarens utsläpp kom från det vanliga avgasröret skulle det påverka såväl EU:s system för miljöbilsklassning som bonus-malus.

Volvo har till exempel 30 bensindrivna laddhybrider som i nuläget uppfyller bonus-maluskraven. Sex av dem vore inte berättigade till bonus om extra koldioxidutsläpp från de monterade bilvärmarna räknas in i en körcykel enligt provningsstandarden WLTP. Framtida höjda krav på bonusmalusbilar gör effekten ännu tydligare. När kraven skärps till 60 gram per kilometer godkänns endast tolv av 25 Volvohybrider om värmarens utsläpp räknas. Nästan hälften av Volvos bonus-hybrider kommer alltså i praktiken att släppa ut mer än vad regelverket godkänner.

Naturskyddsföreningen föreslår att regeringen kräver skärpta regler för utsläpp från bilvärmare vid typgodkännande av fordon inom EU och inför regler om att bränsledrivna värmare ska kontrolleras i fordonsbesiktningen.

Nella Bergström

Motorvärmare bidrar till utsläpp. Här en eldriven värmare som är betydligt bättre än en bränsledriven. Foto Superbass

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar