Osakligt om däckrester

Svensk Däckåtervinning och Däckbranschen anmälde i somras två inslag i public service till Granskningsnämnden för radio och tv för brist på saklighet och opartiskhet. Nämnden anser båda inslagen kritiseras för bristande saklighet men frias sammantaget.

Ett inslag sändes av Ekot där det hävdade att vägpartiklar är ett av de enskilt största utsläppen av mikroskräp och baserade påståendet på en rapport från Göteborgs Universitet där sediment på västkusten undersökts.
”Till saken hör att andelen svarta partiklar i den studien var i snitt tre procent och att den kemiska analysen pekade mot annat typ av material än vägpartiklar. Övriga 97 procent av mikroskräpet bestod i stället i huvudsak av förpackningsplast och cellplast”, sägs i ett pressutskick från Svensk Däckåtervinning.

På SVT handlade det anmälda inslaget om en forskare som tagit vattenprover i en insjö utanför Växjö där reportern kopplade inslaget till gummigranulat från återvunna däck på fotbollsplaner utan att några sådana partiklar alls hittats i proverna. Proverna innehöll mestadels rester av förpackningsplast.

Däckbranschen anser att båda programmen innehöll en rad felaktigheter och faktamissar och anmälde inslagen. Granskningsnämnden för radio och tv kritiserar inslagen för kravet på saklighet, genom att det inte finns tillräckligt med stöd i rapporten eller det underlag som man hänvisar till i sin rapportering.

I sitt beslut om Ekot var Granskningsnämnden inte enhällig; en ledamot var skiljaktig och ansåg att inslaget skulle fällas för bristande saklighet.
”Vår förhoppning är att dagens kritik leder till större noggrannhet och saklighet framöver för redaktionerna”, kommenterar Däckbranschen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *