Så vill If minska bildelsstölderna

Förra året ökade antalet katalysatorstölder från svenska bilar med 4 300 procent. Ökningen har fortsatt rakt upp under 2021. När försäkringsbolaget Ifs bilbrottsbarometer publiceras presenterar If fem konkreta krav för att vända utvecklingen.

If har tagit initiativ till en årlig rapport om den svenska bilbrottsligheten: statistik, trender, och framför allt konkreta förslag för vad som behövs för att börja vända utvecklingen. Den första rapporten lanserades i dagarna.

– Alla är medvetna om problemet med bilstölderna. Det finns också brett stöd i riksdagen för ökade insatser. En majoritet i riksdagen skickade i höstas ett tillkännagivande till regeringen om att förstärka tullens möjlighet att bekämpa brott. Regeringen svarade med att skruva en smula på tullens befogenheter. Vi uppskattar insikten om problemet. Men lösningen är otillräcklig, då inga nya resurser sätts till för utförselkontroller, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If, i ett pressmeddelande.

Överlag har antalet bil- och bildelsstölder minskat. 2020 såg dock den första uppgången i antalet anmälda brott på tio år. På vissa områden är utvecklingen mycket oroande. Antalet katalysatorstölder ökade under förra året med 4 300 procent och kurvan har fortsatt spikrakt uppåt under 2021.

Bil- och bildelsstölderna är en del av den organiserade brottsligheten. Brottssyndikat med tillgång till teknisk utrustning som kan störa ut radiostyrda lås och sätta stöldskyddssystem ur funktion har etablerat en mer eller mindre permanent närvaro i landet. Polisens nationella operativa avdelning (NOA) uppskattar att 90 procent av bil- och bildelsstölderna utförs av internationell organiserad brottslighet.

If föreslår en rad konkreta åtgärder för att Sverige ska börja komma tillrätta med bilbrottsligheten. De viktigaste är:

1. Höj bilbrottens prioritet. Bakom en överväldigande majoritet av bilstölder och bildelsstölder finns allvarlig organiserad brottslighet.

2. Tullen behöver ges möjligheter att granska gods som lämnar Sverige och kunna hålla kvar såväl misstänkt stöldgods som misstänkta förövare. If vill samtidigt se att polisen får utökade resurser för att hantera kontroller vid utresor och ges möjlighet att göra stickprovskontroller. Ställ krav på gemensamma insatser och mål, och mät resultatet.

3. Skärpta straff och ökade insatser mot störsändare. Störsändare är redan olagliga och utgör allvarliga säkerhetshot mot hamnar och skyddsobjekt. Det är utrustning som uteslutande används för att begå brott.

4. Gör det enklare att påvisa organiserad brottslighet. Utökad myndighetssamordning har visat sig effektiv både mot inhemsk gängkriminalitet samt mot båtmotorstölder. Hela rättskedjan bör stärkas för att påvisa effekt mot organiserad brottslighet.

5. Skapa en permanent nationell bilbrottsgrupp hos polisen, en specialiserad grupp inom myndigheten leder till ett mer effektivt spanings- och undersökningsarbete.

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar