Bilprovningen larmar: Allvarliga brister hos många husbilar

Bilprovningens besiktningsstatistik från 2021 visar att var tredje husbil fick anmärkningar och var sjätte hade allvarliga brister med krav på efterkontroll.

Av de närmare 11 000 husbilar som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2021 fick var tredje (33,1 procent) anmärkningar. Högst andel fel hade Stockholms län med 38,5 procent och lägst Västerbottens län med 29,1 procent Den vanligaste orsaken var fel på komponenter i kommunikationssystemet, som strålkastare och lyktor.

Var sjätte husbil (15,5 procent) hade fel som krävde efterkontroll. Den vanligaste orsaken var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, vilket bland annat kan orsakas av att fordonen står stilla i längre perioder.

– Att själv upptäcka fel i bromssystemet är svårt. Därför är det bra med regelbunden service, vilket säkert också är en självklarhet för många. Jag kan också tipsa om vår tjänst delkontroll bromsprov där vi kontrollerar bromsfunktion och att bromsarna fungerar lika bra på alla hjulen samt parkeringsbromsen, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Andelen som fick anmärkningar ökade från 32,5 procent fel 2020 till 33,1 procent fel 2021 och andelen som hade fel med krav på efterkontroll ökade från 14,7 till 15,5 procent.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar