Bilprovningen kan återregleras

I senaste numret skrev vi om avregleringen av bilprovningen, som inte har gått riktigt som det var tänkt:  Glesbygden har fått färre besiktningsstationer och priserna har skjutit i höjden. Mellan 2010 och 2019 ökade priserna med 59 procent samtidigt som konsumentindex ökade med 10 procent under samma period.

Inför beslutet att avskaffa Svensk Bilprovnings monopol varnade kritikerna för att det skulle bli dyrare att besiktiga bilen och leda till sämre tillgänglighet i glesbygden.

Ansvarig minister Mats Odell (KD) tillbakavisade det.

– Det vi har sett i de länder där man har avvecklat monopolen är att servicen och tillgängligheten också i glesbygden har förbättrats, sade han i en riksdagsdebatt.

Men det stämmer alltså inte, och nu säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till TT att kritikerna fick rätt, avregleringen var ett marknadsmisslyckande. Han fortsätter:

– Om inte branschen klarar en bra täckningsgrad och kan finnas i hela landet, är jag beredd att gå in och reglera. Det här är en viktig samhällsservice som ska finnas för alla samhällsmedborgare.

Riksrevisionen har granskat avregleringen och visar i sin rapport att Transportstyrelsen i praktiken har avvecklat sin tillsyn av besiktningsstationerna.

– Det är inte bra, för det handlar om att ha ett fortsatt förtroende för besiktningsföretagen, säger revisionsdirektör Gunilla Lundquist, som svarat för rapporten, till TT.

– Det är väldigt viktigt att ha en tillsyn över verksamheten. Vi ska självklart granska Riksrevisionens iakttagelser och vi får ta en ordentlig dialog med Transportstyrelsen och säkerställa att de fullföljer det, säger Tomas Eneroth.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar