Tio procent ser för dåligt i trafiken

Över 670 000 bilförare i Sverige, motsvarande tio procent av körkortsinnehavarna, kör med så pass dålig syn att de inte uppfyller de lagstadgade kraven för att ta körkort. I Västra Götaland är motsvarande andel elva procent, vilket är sämre än rikssnittet och klart sämre än i Skåne, som ligger på åtta procent. Stockholms bilförare tangerar göteborgarna med elva procent.

Det visar färska siffror från Synbesiktningen, ett stort syntest av bilförare, som är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet med provet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. 2021 svarade 1 666 bilister på attitydfrågor och 1 059 testade sin syn. Resultatet för 2021 års undersökning visar att tio procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd.

Varje år visar resultatet också att nio av tio bilister i Sverige vill se ett lagkrav för återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelse, liksom andra EU-länder redan har.

– Trafiksäkerheten på våra vägar är avhängig såväl säkra fordon som säkra förare. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar