Börjessons bildar pensionsstiftelse

Börjesson-koncernen bildar ITP1-stiftelse som ökar tjänstepensionen för de anställda.

Många av Sveriges största företag säkerställer sina förmånsbestämda ITP2-pensioner (tjänstemän födda 1978 eller tidigare) i egna stiftelser. Det har varit mer komplext att skapa en stiftelselösning för de premiebestämda ITP1-pensionerna (tjänstemän födda 1979 eller senare) då den slutliga tjänstepensionen avgörs av vilka val de enskilda medarbetarna gör.

Börjessons Bil har nu fått godkänt av ITP-nämnden för en ny plan för ITP1 tjänstemän.

– Planen innebär att berörda tjänstemän blir garanterade att få samma avkastning som ickevalsalternativet Alecta Optimal och dessutom får en del av den överavkastning som förvaltningen i stiftelsen kan generera. Det får effekten att de anställda får en högre tjänstepension och Börjessons Bil får lättare att locka personal. Samtidigt kan företaget genom att ta en högre risk (= högre aktieandel) i förvaltningen på riktigt lång sikt få lägre kostnader för våra tjänstepensioner, vilket har blivit effekten av vår existerande ITP2-stiftelse. På sikt hoppas vi att kunna erbjuda arbetstagarsidan samma förmån när de administrativa systemen finns på plats för dessa anställda, säger Per H Börjesson, styrelseledamot i Bröderna Börjessons Bil, i ett pressmeddelande.

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *