Börjessons bygger superladdare

Börjessons bygger en kraftfull laddstation för bussar och lastbilar i nära anslutning till E20 i Alingsås. Stationen, en så kallad ”supercharger”, kommer att ha en effekt upp till 350 kWh och är därmed anpassad för helelektriska lastbilar (BEV).  Projektet är till viss del finansierat av Naturvårdsverket genom Klimatklivet.

– Vi ser det som avgörande för att hjälpa åkerier och transportköpare att ta nästa steg i hållbarhetsresan, säger Joacim Jäger, vd på Börjessons lastbilar.

Laddstationen kommer att vara på 350 kWh och ingår i ett stort laddinfrastruktur-program som drivs av flera parter för att skapa möjlighet att köra tunga fordon, som lastbilar och lokaltrafik, på el framöver.

– Konkret innebär detta att det inom kort finns tillgång till infrastruktur med högeffektsladdning i Alingsås. Det gör det tekniskt möjligt att köra eldrivna lastbilar och ger oss en ypperlig möjlighet att visa kunder att BEV-lastbilar både kan och kommer att vara ett realistiskt alternativ.

Laddaren i Alingsås kommer att vara öppen och tillgänglig för alla kunder, oavsett märke, som passerar förbi.

– Sedan finns det en kommersiell aspekt som innebär att det i dagsläget fortfarande är dyrare per km att köra BEV än dieselfordon. Ska vi lyckas göra verklighet av en omställning mot fossilfria alternativ behöver transportköpare och konsumenter vara beredda att acceptera den högre kostnaden. Här gör bland annat Klimatklivet och Naturvårdsverket en stor insats för att hjälpa till att jämna ut kostnadsskillnaderna, genom olika ekonomiska stöd till både laddinfrastruktur och fordon, på samma sätt som i flera andra europeiska länder, berättar Joacim Jäger.

Den första laddaren skall vara i drift till sommaren och Börjessons räknar sedan med att bygga fler sådana vid anläggningarna i Skåne.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar