Cab börjar med AI-tjänst

I februari lanserar Cab en tjänst som med hjälp av artificiell intelligens kan identifiera och analysera skador på fordon baserat på bilägarens egna bilder. I många fall kommer tjänsten enligt Cab att kunna ersätta den fysiska skadebesiktningen och förenkla processen för verkstad, försäkringsbolag och bilägare.

Först guidas bilägaren till att ta bra och relevanta bilder av hela fordonet. Systemet kan sedan identifiera vilken typ av skada det rör sig om och skadans position och omfattning. Resultatet från analysen följer med bokningen in i planeringsverktyget Cab Plan.

Kent Isacsson, produktchef på Cab, menar att tjänsten kan bidra med stor nytta i hanteringen av skadeärendet:

– Administration har blivit en allt större del av skadeärendet, något vi vill reducera. En AI-analys i kombination med VIN-kodsfiltrering kan tidigt ge bra underlag till en första kalkyl, vilket underlättar planering och reservdelshantering. Den kan också hitta skador som inte är direkt kopplade till ärendet vilket ger verkstaden möjlighet till merförsäljning.

– För försäkringsbolagen finns det också vinster med att slippa en traditionell skadebesiktning, främst tidsbesparing. Analysen från tjänsten ger också en tidig indikation på skadeärendets omfattning.

Mats Wästvind är kommersiell chef på Cab;

– Det är roligt att se hur intresset för hållbarhet ökar hos våra kunder. Länge har fokus legat på begagnatdelar och plastreparationer i CABAS. Tillsammans med den här typen av lösningar kan våra produkter bli ett ännu bättre stöd i branschens hållbarhetsarbete. Om alla skadebesiktningar i Sverige skulle göras i form av fotobesiktningar skulle det innebära en CO2-besparing på 300 ton motsvarande 245 flygresor tur och retur till Thailand.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar