Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Kunden hävdar ångerrätt

Fråga:

 Vi behöver lite guidning i ett ärende med en kund som kontaktade oss via telefon i fredags efter att ha hittat en bil på vår hemsida som han var intresserad av. 

Vi mejlade honom information om bilen, ett prisförslag och ett kontrakt enligt överenskommelse på telefonen. Kunden signerade kontraktet under helgen, skickade det till oss och gjorde en överföring av köpesumman.

Nu på måndagsmorgonen ringer han och vill nyttja sin ångerrätt då han hittat en annan bil som passade honom bättre.

Adam

Svar:

Affären är genomförd på distans men klassas inte som en affär under Distansavtalslagen (DAL) då den inte är gjord i ett köpsystem. För att DAL ska vara tillämplig gäller: ”Ett avtal som ingås inom ramen för ett av säljföretaget organiserat system för att träffa avtal på distans (t ex webb-shop, kundkorg, köpknapp med e-signering av avtal) om kommunikationen uteslutande sker på distans. ”

Det är det inte i detta fall utan då gäller Leveransvillkoren. (Hade kunden inte betalt så hade det hamnat under vad som benämns som ”Skadestånd vid avbeställning från en konsument eller Försening på köparens sida”.)

Men nu har kunden till och med betalt och bilen står färdig för leverans. Då hamnar vi definitivt under regelverket ”Försening på köparens sida”.

Det betyder att ni ska begära att kunden hämtar sin bil. Vägrar han att göra det kan ni häva köpet efter skälig tid, normalt två veckor. Då kan ni sälja bilen till någon annan och behålla 10 procent av köpesumman från den första affären, övriga pengar, 90 procent återbetalas till kunden.

Säkerställ bara att kunden får detta klart för sig så han inte tror att han har ångerrätt.

Sedan finns ju alltid aspekten kundnöjdhet och ”rykte på stan” att ta hänsyn till men det överlåter jag helt åt er själva att bedöma.

Klaus Silfvenius

Läs även: Kunden googlar fram ett fel

Tillbaka