Gruppundantag i förändring

Förändringar nalkas i EU:s gruppundantag, som reglerar konkurrensen inom fordonsbranschen.

I Europa gäller vissa konkurrensregler som handlar om att företag inte får ha prissamarbeten eller dela in marknader mellan sig, och man får inte ha distributionssystem som utestänger vissa försäljare från en viss vara. Konkurrensen ska vara fri för alla. Men några branscher har fått undantag från reglerna, enligt det så kallade gruppundantaget, och bilbranschen är en av dem. EU:s syfte med undantaget är att kvaliteten för kunderna kan höjas med kvalitativa krav, som till exempel utbildning av personal, rätt utrustning och verktyg. Det innebär att man inom ramen för gruppundantaget inte behöver bevilja auktorisation för en handlare eller verkstad som inte uppfyller de kvalitativa kraven. Dessa undantag gäller däremot inte om ett bilmärke skulle ha mer än 30 procent marknadsandel av den så kallade relativa marknaden.

Bilbranschen har omfattats av det senast formulerade gruppundantaget sedan 2010, men nu tittar EU på en förändring av reglerna. Det generella gruppundantaget slutar gälla i maj 2022. Därutöver finns det särskilda gruppundantaget för eftermarknaden, det så kallade minigruppundantaget. Det är mer kopplat till servicemarknadssidan och ger till exempel fria verkstäder rätt att köpa verktyg och skicka personalen på kurs hos tillverkare. Det ska ersättas i maj året efter, och frågan är vad som kommer sedan.

– Det här är viktiga frågor som i slutändan handlar om lönsamhet och tillgången till den egna kundens data, säger David Norrbohm, förbundsjurist på MRF och fortsätter:

– Förändringar som är att vänta är till exempel agentavtalen, där det behöver rensas bland orena och rena avtal; vi behöver värna om återförsäljarnas frihet att bestämma över sitt företag och sätta priser, där det i dag finns regler om olika prissättning beroende på försäljningskanal.

Det fins också olika regler kring fortbildning och prissättning beroende på om man har fysiska bilhallar eller enbart digital försäljning, de förstnämnda gör kostsamma investeringar och skickar sin personal på obligatoriska kurser vilket de andra inte behöver, och trots det måste de ha samma priser för bilar de säljer.

– Gruppundantaget behöver förtydligas angående hur långt biltillverkarna kan konkurrera med sina egna återförsäljare och det är rimligt att en importör har annan prissättning i en fysisk anläggning än digitalt.

Kundernas data, som blir allt mer värdefull för tillverkarna, är en annan het potatis i diskussionerna.

– Om det är fel på bilen kan det i framtiden bli så att det från bilen skickas data direkt till tillverkaren, som bestämmer eller föreslår vilken verkstad som ska åtgärda felet. Det sätter konkurrensen ur spel för kunden, och det gillar inte EU. Konkurrens är bra och en viktig grundprincip inom EU-rätten, så länge den inte påverkar kvaliteten negativt.

Nu pågår diskussioner mellan EU-kommissionen och paraplyorganisationen AECDR som MRF är med i, beslutet ska komma ett halvår innan respektive undantag går ut, och fortsättning följer.

 

 

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar