Nytt fossildrivet förbjuds i EU

I går natt togs beslutet av den tredje och sista instansen, EU:s ministerråd, efter att EU-kommissionen och därefter EU-parlamentet godtagit förslaget om hårdare klimat- och miljökrav inkl. hårdare regler för nya personbilar och lätta lastbilar.

De hårdare reglerna är nu beslutade och det som nämns, men som inte står tydligt i beslutet, är att från 2035 tillåts inte längre försäljning av fossilt drivna bilar i EU. I förlängningen innebär det i praktiken att försäljningen av fossilt drivna bilar i EU upphör.

Lagens exakta utformning ska nu förhandlas vilket kan medföra viss justering. Fem länder i östra Europa har meddelat att de inte klarar den omställningen och Tysklands finansminister har motsatt sig lagen då man anser att pengarna som detta kostar kan användas mer effektivt.

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar