”Vi har aldrig varit så stora som nu”

Branschen är i stort behov av billackerare och skolorna håller inte alltid måttet, enligt en färsk enkät. Men Mikael Karlsson, rektor på Lugnetgymnasiet och Camille Brinkemar, yrkeslärare på samma gymnasium, håller inte med.

Stämmer det att lackutbildningen har blivit sämre och att eleverna inte kan lika mycket nu som för ett par år sedan?
– Nej, det känner vi inte igen. Vi har sedan 2018 blivit utvalda som den enda branschskolan inom karosseri och lackering på grund av vår höga utbildningskvalitet. Vi utbildar alla elever utifrån deras förutsättningar och ger alla samma möjlighet att utvecklas, och nå sina mål. Vi arbetar aktivt för att eleverna ska klara LYNs yrkesprov som är framtaget av en sammansatt referensgrupp från lackeringsbranschen för att höja nivån på alla elever.

Stämmer det som sägs i enkäten, att eleverna får väldigt lite praktisk utbildning under utbildningen?
– Alla elever utbildas praktiskt och teoretiskt i våra utbildningslokaler på de kursmoment som ingår i skolverkets kurser. Eleverna har stora möjligheter att öva på alla praktiska moment i skolans fullutrustade och ändamålsenliga utbildningslokaler. Vi samarbetar även med tekniker som utbildar både personal och elever i till exempel appliceringsteknik i våra lokaler.

Vissa verkstäder påstår att skolorna bara bryr sig om elevpengen och inte kvaliteten på utbildningen.
 – Att bedriva en lackutbildning är oerhört kostsamt, avseende personalkostnad, lokalkostnad och materialkostnad. Att vi får elevpeng är en förutsättning för att eleverna ska få möjlighet att träna på alla vanligt förekommande arbetsmoment och kunna använda material samt ha yrkeslärare med lärarbehörighet. Vi är beroende av elevpengen om vi ska kunna bedriva en modernt utrustad utbildning med hög kvalitet.

Hur gör ni för att locka – och behålla – elever och kanske framför allt fler flickor till utbildningen?
 – Vi ingår just nu som en av nio skolor i Skolverkets försöksverksamhet Branschskola, ett projekt som pågår mellan 2018 och 2023. Det har varit otroligt utvecklande och givande för vår utbildning. Det har lett till att vi tillsammans med fordons- och transportprogram från olika delar av Sverige gemensamt utbildar och undervisar elever inom karosseri och lackering. Vi har aldrig varit så stora som nu och vi har stort söktryck.
Vi har genom åren haft flertalet framgångsrika tjejer som utbildat sig hos oss, flera har snabbt klättrat i karriären inom lackeringsbranschen. Tjejerna från vårt gymnasium är och blir förebilder för våra yngre elever vilket vi tror lockar fler att våga söka. Lugnetgymnasiet ligger även i framkant i och med att vi har en kvinnlig yrkeslärare på fordons- och transportprogrammet inom lackering. Det tror vi bidrar till att flickor vågar sig söka till utbildningen.

Hur ser ni på framtiden för lackutbildningen och lackverkstäderna?
– Det ser ljust ut och i med att vi ingår i Skolverkets försöksverksamhet har vi fått upp söktrycket. Vi har kunnat locka och rekrytera yrkeslärare som brinner för utbildningen och gemensamt vill höja statusen och utveckla utbildningen. De elever som klarar yrkesprovet och går ut med fullständiga gymnasiebetyg har stora chanser att få arbete efter studenten. Oftast får eleven anställning på det företag de genomför sin arbetsplatsförlagda utbildning på.
Konkurrensen är hård för lackeringsverkstäderna när det är stor brist på lackerare, det gäller att locka eleverna att söka sig dit. Att erbjuda en APL-plats med engagerad och utbildad handledare leder ofta till att eleven trivs och vill stanna hos det företaget. Vid anställning söker eleverna god arbetsmiljö, bra villkor och bra löner.

 

Foto Erik Kilström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar